Graag stel ik mij voor

Sinds januari 2018 ben ik als opvoedondersteuner werkzaam. Na 14 jaar met veel interesse en plezier gewerkt te hebben op de therapeutisch peutergroepen van een revalidatiecentrum. Samen met ouders en team hebben we de peuter centraal gesteld en gekeken naar hun kind.

Hoe kunnen we het kind zo zelfstandig mogelijk laten opgroeien. Wat heeft het kind, samen met ouders nodig om vanuit een veilig en stimulerend thuis zich te ontwikkelen.

Ik heb veel ervaring opgedaan met motorische vaardigheden, de taalontwikkeling en de sociaal emotionele ontwikkeling. Zit een kind lekker in haar vel, waar speelt hij mee, eet en drinkt zij genoeg, zindelijkheid, hoe maakt hij contact etc. Waar moeten we met ouders samen meer aandacht aan besteden?
Thuis, op de groep, in de klas wil ik met de opgedane kennis graag de ouders/opvoeders, die het (even) niet weten, steunen. Door samen te kijken, luisteren en praten, wil ik u weer met vertrouwen op weg helpen.

Mijn eerdere werkzaamheden waren spelleidster in het ziekenhuis, groepsleidster in een Medisch Kleuterdagverblijf en in een gezinsvervangend tehuis voor doof en slechthorende kinderen met een verstandelijke beperking.

Bovenstaande heb ik gedaan na het behalen van mijn HBO diploma Jeugdwelzijnswerk (1986), tegenwoordig heet die opleiding HBO-Sociaal Pedagogisch Hulpverlening.

Ik ben getrouwd en moeder van drie volwassen zonen. Ik zing in een koor, lees, wandel, ben vrijwilliger in de kerk en ga graag wat doen met vriendinnen.