Mijn visie

Op basis van respect en gelijkwaardigheid wil ik samenwerken. Op een positief kritische manier ga ik met u in gesprek. Ik wil, betrokken en enthousiast, mijn kennis en ervaring over opvoedingssituaties en jonge kinderen met u delen.

Om mijn kennis bij te houden bezoek ik regelmatig congressen, workshops en netwerkbijeenkomsten.