Voor ouders en opvoeders

Opvoedondersteuning

De opvoedondersteuning die ik u kan geven, betekent dat we samen gaan kijken waar u tegen aan loopt. Ook zal ik u vragen wat wel lekker gaat. Met de mooie dingen in ons achterhoofd gaan we in gesprek waar u zich zorgen over maakt. Samen met u wil ik duidelijk krijgen wat uw (hulp)vraag/noodkreet is. Ik vraag ook naar de (medische) geschiedenis van uw kind, of u steun heeft van familie of vrienden en wat u belangrijk vindt in de opvoeding. Naar aanleiding van dit gesprek stellen we een overeenkomst op, waarin staat hoeveel keer ik bij u langs kom voor ondersteuning, wanneer en wat de kosten zijn.
Wanneer blijkt dat er meer nodig is dan mijn ondersteuning, zal ik niet twijfelen om door te verwijzen naar een andere deskundige.

Mijn expertise is het jonge kind met (niet-)aangeboren hersenletsel.

Ambulante begeleiding

Uw zoon of dochter heeft het moeilijk op school. Misschien lukt het hem/haar niet om zich te concentreren, is te beweeglijk, te impulsief en heeft moeite met veranderingen. Het lukt niet om de situatie te verbeteren, waardoor het ook thuis niet altijd goed gaat. U voelt zich misschien machteloos en wilt graag dat er hulp komt.

Ambulante begeleiding is een vorm van hulpverlening waarbij ik naar de basisschool kom om een leerling individueel te begeleiden. Mijn werkzaamheden zijn advies en coaching van leerling, leerkracht en ouder. Door in de klas te werken ontstaat er een beter zicht op wat er in de klas speelt. Bovendien ben ik laagdrempelig te benaderen door de leerling. Ik kan handelingsgerichte adviezen geven. Door middel van verslagen, besprekingen, mail houd ik u op de hoogte. Ik ben telefonisch of per app te bereiken. Een afspraak tussendoor kan ook altijd.

Ambulante begeleiding kan via de intern begeleider van school bij de gemeente aangevraagd worden.